Damster Stedelijk Harmonie Orkest
 
Door samenwerking hoger op

Blijf hier op de hoogte van de laatste nieuwsberichten.

Nieuws


Terug naar overzicht

09-02-2019

Donateursbrief 2019 (Let op! Rekeningnr. klopt niet)

Afgelopen week is onze donateursbrief weer de deur uit gegaan. We zijn ontzettend blij met al onze donateurs, want met behulp van uw bijdrage, kunnen wij onze vereniging staande houden.

In de brief die u heeft ontvangen staat een _foutief rekeningnummer_. Het cijfer 0 na ' RABO' is vergeten. Onze excuses hiervoor. _Het juiste rekeningnummer is: NL47RABO 0109.753.933 ten name van DSHO Appingedam._

Elk jaar hebben we als vereniging vaste lasten zoals huur, onderhoud en aanschaf instrumenten, muziek optredens en jeugdopleiding. Uw bijdrage maakt het voor ons mogelijk om te kunnen repeteren, op te treden en te investeren in onze muzikale toekomst. In 2018 hebben we donateursgelden gebruikt voor de concerten en de aanschaf en onderhoud van instrumenten. Daarnaast gebruiken we de gelden ook voor onze ledenwerfprojecten en onze jeugdopleiding. Het afgelopen jaar hebben we uit de verschillende projecten weer een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. In 2019 zullen we in Appingedam en omgeving weer diverse concerten geven.

Aangezien we als vereniging alleen nog tegen zeer hoge kosten contant geld mogen storten, vragen wij u vriendelijk om uw bijdrage per bank aan ons over te maken. Wij verzoeken u vriendelijk om uw bijdrage vóór 1 april a.s. over te maken op bovenstaande bankrekening, onder vermelding van uw naam en straatnaam.

Namens alle leden en het bestuur van onze vereniging willen we u bedanken voor uw donateursbijdrage.Terug naar overzicht