Damster Stedelijk Harmonie Orkest

Door samenwerking hoger op

Opleiding en jeugd


Welke toekomst heeft een muziekvereniging zonder de instroom van steeds nieuw talent?

Het antwoord laat zich raden. Daarom investeren wij graag in de opleiding van aspirant-muzikanten. De opleiding wordt in principe verzorgd door onze eigen opleiders. Wij hebben een contract met Carin Brenninkmeijer, Frank Extra en Gerwin van der Leij. Carin geeft les aan de saxofonisten, Frank aan de klarinettisten en fluitisten en Gerwin aan de slagwerkers. Het primaire doel van het aanbieden van deze opleiding is de latere toetreding van de aspirant-muzikant tot het harmonieorkest en het deelnemen aan de gezamenlijke activiteiten van de vereniging.

Voor meer informatie over onze opleiders, verwijzen wij je graag naar hun websites:

www.carinbrenninkmeijer.nl

www.frankextra.nl 

Aanmelding

Na het eerste contact met onze vereniging word je in contact gebracht met een lid van de bestuurssectie Opleiding. Deze sectie zorgt voor de opvang en begeleiding van alle leerlingen binnen onze vereniging. Na een gesprek met jou of je ouder(s), wordt nagegaan voor welk instrument je belangstelling hebt. Maar ook of deze keuze op grond van de leeftijd en/of fysieke beperkingen haalbaar is. Als je geen voorkeur hebt, of er is voor een bepaald instrument een te grote belangstelling, dan wordt in overleg met jou naar een goed alternatief gezocht.

De lessen

Na toewijzing van de opleider en ontvangst van het instrument van onze vereniging, ontvang je een oproep voor de eerste les. In overleg met de opleider wordt dan je wekelijkse lestijd bepaald. 

Kosten

Voor een muzikale opleiding binnen onze vereniging zijn de kosten ongeveer € 125,- per jaar. Daarnaast dient maandelijks contributie te worden betaald. Vanaf 1 juli 2015 is het maandelijkse contributiebedrag voor schoolgaande leerlingen € 7,50. Ook kan het zo zijn dat je eenmalig bijvoorbeeld een lessenaar aan moet schaffen, of een bijdrage moeten leveren voor het aanschaffen van lesboeken. 

Ondanks de lage kosten verbonden aan het lidmaatschap en opleiding komt het (helaas) voor dat er gezinnen zijn die de betreffende kosten niet kunnen betalen. Wij maken deze gezinnen er op attent dat zij misschien in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees hieronder meer.

Stichting Leergeld laat alle kinderen meedoen!

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. De kosten hieraan verbonden zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Zij kunnen rekenen op steun van de Stichting Leergeld.

Om welke kosten gaat het?

Met een vergoeding van de Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed voor het lidmaatschap van onze vereniging en een opleiding tot muzikant.

Voor wie is Stichting Leergeld bedoeld?

De stichting richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

  • Met een laag inkomen;  • Woon  • achtig in de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum;  • Die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling  • Die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.


Wat mag u van de Stichting Leergeld verwachten?

De stichting verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. Maar ook in natura. Uw aanvraag wordt uiteraard in alle vertrouwelijkheid behandelt.

Voor nadere inlichtingen over Stichting Leergeld kunt u:

bellen naar: 0596-567930

schrijven naar:

Stichting Leergeld Appingedam/Delfzijl/Loppersum

Postbus 267 

9930 AG Delfzijl

e-mailen naar: leergeldADL@hetnet.nl