DSHO

Damster Stedelijke Harmonie Orkest


Over ons

Onze muziekvereniging is opgericht op 11 januari 1890 en is daarmee één van de oudste muziekverenigingen in de provincie Groningen. Destijds heette het DSHO: het Damster Fanfare Corps en was ook de bezetting volgens het fanfare-model. Pas na de eeuwwisseling van 1900 vond een omzetting naar harmonie-bezetting plaats en ging het Damster Fanfare Corps verder onder de naam: Damster Harmonie Orkest.

Na de Tweede Wereldoorlog ontving onze vereniging van het Stadsbestuur het predikaat ‘Stedelijk’. Dit vanwege de vele verdiensten voor en tijdens de oorlogsjaren. Vanaf dat moment zou de naam het Damster Stedelijk Harmonie Orkest worden. In de zestiger jaren ontstond naast het orkest een drumband, gevolgd door de oprichting van een majorettesgroep in de zeventiger jaren. De majorettesgroep is in lijn met de tijdgeest door gebrek aan belangstelling, in het begin van de negentiger jaren opgeheven. De drumband is in de jaren tachtig, als één van de eersten in Nederland omgevormd tot een zogenaamde Malletband.

Ondanks haar ouderdom is DSHO springlevend. De vereniging vervult nog altijd een belangrijke rol binnen het cultureel-maatschappelijke leven in Appingedam en de wijde omgeving. Hoewel het DSHO enkele jaren geleden heeft gekozen om haar muzikale uitingen uitsluitend in concertvorm te presenteren en dus niet marcheert op straat, is ze wel van de partij bij belangrijke plaatselijke evenementen, zoals de viering van Koningsdag, de 4-mei-herdenking, bevrijdingsdag en Damsterdag (in september). Daarnaast geven zij regelmatig concerten in Appingedam en omgeving tot zelfs in Duitsland!